+420 777 669 687
info@hucik.eu
Konská 560
739 61 Třinec
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Lakovna– provádění průmyslových nátěrů

Naše nová lakovací hala je vybavená speciální technologií pro provádění průmyslového lakování, včetně přípravy povrchu lakovaných celků tryskáním v tryskacím boxu o rozměrech 15 x 5 x 4,5 m. Součástí haly jsou zavážecí vozíky, určené k tryskání celků o hmotnosti do 10 t. Prostory jsou dále vybavené portálovým jeřábem, rovněž o nosnosti 10 t.

Lakovna Hucik.eu

Lakování a tryskání v externích podmínkách

Pro práce v externích podmínkách přímo u zákazníků využíváme mobilní tryskací a lakovací zařízení a další nezbytné technologie pro tuto činnost.

Tryskací box

Tryskací box je vybaven odsáváním a filtrací vzdušniny při tryskání a dále i regenerací tryskacího média, kterým je speciální ocelová drť. Při regeneraci jsou odseparovány otryskané zplodiny do zvláštního kontejneru a ekologicky likvidovány. Drť je vrácena zpět do systému k dalšímu použití.

V tryskacím boxu je povrch součásti určené k lakování otryskán na předepsaný stupeň dle stupnice SA v souladu s technologickým požadavkem výrobce nátěrového systému.

Lakovací prostor

Lakovací prostor lakovny včetně sušicí části disponuje nejmodernějším systémem odsávání a filtrace vzdušniny. Součástí odsávací jednotky je soustava filtrů včetně uhlíkových, které zaručují maximální účinnost filtrace. Při provozu jsou dodržovány nejnovější environmentální předpisy.

V lakovně provádíme aplikace prakticky všech druhů nátěrových systémů od dostupných výrobců v souladu s jejich technologickými postupy a technickými listy.Celky a jejich součásti, které je možné v lakovně opatřit nátěrovým systémem, jsou z manipulačních důvodů hmotnostně omezeny na 10 t. Prostorové rozměry je nutné odsouhlasit předem pro každý jednotlivý případ.