+420 777 669 687
info@hucik.eu
Konská 560
739 61 Třinec
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Průmyslové bariérové nátěry

Povrchové ochrany materiálu nátěrem jsou finální fází úpravy materiálů. Pro průmyslové nátěry používáme nátěrové hmoty od předních světových firem jako jsou Hempel, International, Derisol a jiné. Materiály těchto výrobců jsou specifické svým složením 80% sušiny, plnivy a pigmenty.

Pomocí těchto hmot dosahují nátěrové systémy vysokých životností nad 15 let dle ČSN ISO 12944. Pro nanášení nátěrových hmot používáme vysokotlaké stříkací zařízení Airless od firmy GRACO. S tímto zařízením lze dosáhnout tlouštěk nátěrového systému až cca 1000 mikronů na jeden pracovní chod.

Průmyslové nátěry jsou vhodné především pro chemické závody, hutní provozy, vodojemy, silniční a železniční mostní konstrukce apod.

Průmyslové nátěry

 • nátěry ocelových konstrukcí
 • nátěry mostních konstrukcí
 • silničních
 • železničních
 • nátěry vodojemů
 • nátěry potrubí
 • nátěry plynojemů
 • nátěry betonu
 • nátěry střech

Specifikace nátěrů dle použitých nátěrových hmot

 • ochranné nátěry
 • protiskluzové nátěry
 • epoxidové nátěry
 • polyuretanové nátěry
 • pryskyřicové nátěry
 • bezpečnostní nátěry
 • antistatické nátěry
 • cementové nátěry
 • protipožární nátěry