+420 777 669 687
info@hucik.eu
Konská 560
739 61 Třinec
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Sanace železobetonových konstrukcí

Sanace železobetonových konstrukcí se provádějí za účelem obnovení původních mechanických a fyzikálních vlastností těchto železobetonových konstrukcí. K těmto účelům používáme materiály od renomovaných výrobců včetně osvědčených technologií.

Dle požadovaného účelu realizujeme dva základní směry sanací železobetonových konstrukcí.

Detail povrchu před sanacíInjektážInjektážUkončená sanace

1. Plošné sanace

Úkolem plošné sanace je obnova degradovaného povrchu betonové konstrukce včetně ochrany obnažené ocelové výztuže.

Technologický postup:

  • Odstranění degradované betonové vrstvy oklepáním a otryskáním vysokotlakým vodním paprskem.
  • Odstranění korozních zbytků z obnažené ocelové výztuže, případně její lokální opravy a realizace její protikorozní ochrany.
  • Natažení jednotlivých výplňových a krycích vrstev sanačních materiálů na opravované plochy v souladu s technickými listy použitých materiálů.
  • Realizace případného finálního ochranného nátěru na celý sanovaný povrch.

2. Injektáže

Injektáže slouží primárně k opravě povrchových a vnitřních trhlin betonových konstrukcí. Její realizací lze dosáhnout hlavně odstranění vodopropustnosti betonové konstrukce. Díky tomu je injektovaný objekt odolný vůči pronikání vody a vlhkosti vně i dovnitř.

Technologický postup:

  • Povrch se zbaví, stejně jako v předchozím případě, nesoudržných částí a poté otryská vysokotlakým vodním paprskem. Po vyschnutí se zbaví povrchového prachu.
  • Následuje navrtání injektážních otvorů dle předepsaného způsobu v souladu s technickým listem zvoleného injektážního materiálu.
  • Odstranění prachu z vyvrtaných otvorů a otvory se osázejí injektážními pakry.
  • Provede se vlastní injektáž rovněž dle předepsaného postupu speciální injektážní hmotou obvykle na bázi dvousložkové pryskyřice tlakem až 90 bar. Tím dojde k vyplnění a uzavření všech trhlin v injektážním poli rozpínající se injektážní hmotou.
  • V závěru se odstraní injektážní pakry a otvory jsou uzavřeny speciální rychlovaznou maltou.

Rozhodnutí o využití jednoho či druhého způsobu sanace závisí na stavu opravovaného objektu, jeho požadovaných vlastnostech a účelu použití po opravě. Který ze způsobů sanace se použije, se určí vždy až po prohlídce objektu. Obvykle se využívá kombinace obou metod.