+420 777 669 687
info@hucik.eu
Konská 560
739 61 Třinec
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN ISO 45001:2018
Rok: 2020
Místo: Librec
Plocha: 254 m²

Sanace vnitřního povrchu ocelových nádrží v budově čistírny odpadních vod